Nekretnine upravljanje i odr?avanje prodaja i iznajmljivanje Modul Plus

Modul Plus agencija za upravljanje nekretnina i odr?avanje. Bavimo se prodajom nekretnina na podru?ju Medulina, Pule i ostalih gradova i mijesta u Istri. Ponudu nekretnina mo?ete na?i na na?em web mijestu - Nekretnine prodaja. Osim prodajom nekretnina bavimo se i iznajmljivanjem privatnog smje?taja na podru?ju Istre u Medulinu, Puli i ostalim destinacijama u Istri, a na?u ponudu apartmana, vila i ku?a za odmor mo?ete pogledati na na?em web mijestu ovdje - Privatni smje?taj. Na?a djelatnost je i upravljanje zgradama i ostalim nekretninama kao i njihovo odr?avanje. Za lak?u obradu podataka i komunikaciju izme?u vlasnika i suvlasnika nekretnina razvili smo aplikaciju Modul FM .

Djelatnosti Modul Plus

blog-1

NEKRETNINE PRODAJA

Prodaja nekretnina na podru?ju Istre, Medulin, Pula i ostali gradovi. Obavljamo poslove posredni?tva pri prodaji i kupovini nekretnina.

Posjeti web mjesto...
blog-3

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Upravljanje nekretninama i odr?avanje. Koristimo aplikaciju za upravljanje nekretninama Modul FM. Vi?e o tome pro?itajte u ?lanku ispod.

Posjeti web mjesto...

Modul FM - aplikacija za upravljanje nekretninama (zgradama)

UPRAVITELJ NEKRETNINA je aplikacija s pomo?u koje se dolazi do online interakcije izme?u UPRAVITELJA ZGRADE, PREDSTAVNIKA STANARA I SUVLASNIKA PROSTORA ZGRADE (stan, gara?a, poslovni prostor, posebni prostori). Predstavnik stanara (suvlasnika) zgrade prijavljuje zgradu na upravljanje upravitelju. Predstavnik stanara upisuje sve podatke o zgradi i suvlasnicima te ih mo?e mijenjati. Upravitelj zgrade unosi cijene pri?uve po jedinici prostora (stana, gara?e, poslovnog ili nekog drugog prostora), te generira obra?unske periode za sve suvlasnike zgrade. Na ovaj na?in transparentno svi suvlasnici mogu imati uvid u sva obra?unska razdoblja, stanje ra?una, pla?anja i dugovanja. Suvlasnici u svakom trenutku mogu sa bilo kojeg ra?unala spojenog na internet imati uvid u sve podatke, mogu komentirati odluke i obavjesti s oglasne plo?e te glasovati za donesene odluke. Ukoliko broj glasova suvlasnika (po kvadraturi prostora) prije?e 50% odluka se smatra prihva?enom. Na ovaj na?in suvlasnici koji ?ive u nekom drugom mjestu ili gradu mogu glasovati i br?e donijeti odluku o svojoj zgradi zajedno sa svojim susjedima suvlasnicima. TRANSPARENTNOST PODATAKA upravljanja nekretninom i brzi dotok informacija svakom suvlasniku zgrade kao i njihovom predstavniku u?initi ?e ?ivot jednostavnijim uz nezaobilazno smanjenje tro?kova. Mogu?nost online otvaranja RA?UNA U BANCI i ONLINE PLA?ANJA pri?uve direktno sa va?eg profila ubrzati ?e proces i smanjiti gubitak vremena ?ekanja na ?alterima i redovima u bankama. Suvlasnici nekretnina koji dolaze iz drugih zemalja mo?i ?e svoj profil ure?ivati i pratiti na jednom od stranih jezika poput ENGLESKOG, NJEMA?KOG, TALIJANSKOG i SLOVENSKOG.

  • Odgovorna osoba

    Licencirani agent za posredovanje u prometu nekretnina Dir. Juro Mandić

  • VAŽNE OBAVIJESTI

    MODUL PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i građevinarstvo, turistička agencija, Burle 73/a, Medulin, HR-52203 Voditelj poslova – Juro Mandić, direktor E-mail:modulplus01@gmail.com; tel./fax.00385 52 522 333; radno vrijeme: pon-pet od 08:16 sati Identifikacijski kod: HR-B-52-080135234 OIB:10296849179 Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma, Trg Republike Hrvatske 8, Zagreb Sukladno odredbi čl. 6, St. 1, toč.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti: -pisano u poslovnim prostorijama; -na e-mail (modulplus01@gmail.com); ili -poslati poštom na adresu (Modul Plus d.o.o., Burle 73/a, Medulin, HR-52203) Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrditi će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. opće uvjete poslovanja za usluge koje pruža odnosno opće uvjete poslovanja turističke agencije čije usluge prodaje i/ili za koje posreduje, na hrvatskom jeziku i jezicima na kojima nudi svoje uslugeFor example,Air Jordan 6 Retro DMP 2020 an app that also installs a driver could interact directly with your camera or microphone hardware, bypassing the ability of Windows to control the access. Syracuse returns the majority of its starters from 2019. That was one thing i was worried about .Cheap Jordan 1 Og Fearless Judge on Tuesday ordered Emma Coronel Aispuro, the wife of Mexican drug kingpin Joaquin "El Chapo" Guzman, to be detained on charges she conspired with her husband to run a multibillion dollar drug enterprise while he was behind bars. At the time of its construction, Peoria's City Hall was considered a crown jewel among municipal buildings. We connect the dots. Supply chains for large capacity batteries, pharmaceuticals, critical minerals and semiconductors that power cars, phones, military equipment and other goods. For full disclosure purposes: I am the webmaster as well as one of the party coordinators this semester, so by no means am I an observer though I like to think I not wack. Challenging discrimination and working towards more equitable services are a vital part of anyone's role working within mental health Cheap Jordan 1 Og Volt Gold services.

Copyright by © 2020 Modul Plus d.o.o. Real Estate Agency
Developed by: Micro Mag & Foto Video Pro