Opći uvjeti pružanja smještaja

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA su dio ugovora između tvrtke Modul plus d.o.o. kao turističke agencije i gosta . Sve što je navedeno u Općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za tvrtku Modul plus d.o.o. Opći uvjeti objavljeni su na Internet stranici tvrtke Modul plus d.o.o.Kod pružanja usluge smještaja gostu u privatnim apartmanima i sobama (krajnji davatelj usluge) tvrtka Modul plus d.o.o. nastupa kao organizator te primjenjuje Posebni postupak oporezivanja (Čl. 91. Zakona o PDV-u).Sve informacije i podatke vezane uz smještajne kapacitete, Modul plus d.o.o. prikupio je od krajnjeg pružatelja usluge. Modul plus d.o.o. ne preuzima odgovornost za pogreške u ažuriranju web-a. Smještajne jedinice kategorizirane su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja dozvole.

CIJENA SMJEŠTAJA Cijene usluga istaknute su za svaku smještajnu jedinicu, uključujući usluge koje su opisane za smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su usluge koja pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu, pa ih stoga gost plaća posebno, kao odvojenu uslugu. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun. Cijene smještajnih jedinica su objavljene u €, te se obračunavaju u kunama po srednjem tečaju NBH na dan vršenja obračuna - uplate.

REZERVACIJA Prijave za rezervaciju smještaja se upućuju elektroničkim putem Prilikom prijave gost je dužan dati sve točne podatke osobe koje prijavljuje na smještaj. Modul plus d.o.o. ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane gosta prilikom prijave rezervacije. U slučaju neistinitosti podataka Modul plus d.o.o. zadržava pravo nadoplate razlike u cijeni.

UPLATE ,Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ovoga ugovora. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Rezervacija je valjana uplatom gosta, svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka korištenja usluge. Ukoliko do datuma dolaska ima 15 ili manje dana obavezno se uplaćuje ukupan iznos cijene usluge smještaja po odobrenom upitu. Plaćanje je moguće izvršiti na devizni ili žiro račun Moul plus d.o.o. Nakon primitka cjelokupnog iznosa izabrane usluge, gostu će biti proslijeđen voucher sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Vaučer služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga. Gost je dužan vaučer predati prilikom dolaska u smještajni objekt, te će mu na osnovu vaučera biti pružene rezervirane usluge. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (vaučer), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gosta na licu mjesta. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za tvrtku Modul plus d.o.o.

PRAVO NA PROMJENE I OTKAZ smještaja tvrtke Modul plus d.o.o. u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.). Modul plus d.o.o. može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati Medulin, 03.01.2020.


Copyright by © 2020 Modul Plus d.o.o. Real Estate Agency
Developed by: Micro Mag & Foto Video Pro